EVENTS

All events below are categorized into 4 types: Social events, Competition, Challenge, and Training Programs. Take a look at them to find the event you would like to attend.

 • 31 Jul 2022, Hà Nội 19:30 PM

  Upcoming Jul 2022

  Workshop “Nâng cấp bản thân với kỹ năng Leadership”

 • 30 Mar 2022, Hà Nội 09:00 AM

  Upcoming Mar 2022

  TƯ VẤN VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG

 • 10 Dec 2021, Hà Nội 09:00 AM

  Upcoming Dec 2021

  HỘI NGHỊ VAI TRÒ CỦA STARTUP TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ GÓP PHẦN PHỤC HỒI KINH TẾ

 • 18 Nov 2021, Hà Nội 09:00 AM

  Upcoming Nov 2021

  |INVESTMENT MATCHING| WORKSHOP: VIETNAM MARKET INSIGHTS AND FORECASTING FOR INVESTORS

 • 31 Oct 2021, Hà Nội 08:00 AM

  Upcoming Oct 2021

  HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ”