Social Events

This category lists out common events such as: Seminar, Webinar, Exhibition, Workshop,...

 • 07 Oct 2021, Hà Nội 09:10

  Upcoming Oct 2021

  TOẠ ĐÀM “ LOGISTICS VIỆT NAM - HƯỚNG TỚI CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG”

 • 06 Oct 2021, Hà Nội 15:10

  Upcoming Oct 2021

  BUỔI LỄ RA MẮT LÀNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN

 • 03 Oct 2021, Hà Nội 16:10

  Upcoming Oct 2021

  LỄ RA MẮT LÀNG SINH VIÊN VÀ TUỔI TRẺ KHỞI NGHIỆP

 • 03 Oct 2021, Hà Giang 15:10

  Upcoming Oct 2021

  SVF - Hà Giang | Chương trình khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

 • 02 Oct 2021, Hà Nội 21:10

  Upcoming Oct 2021

  HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG”