EVENTS

All events below are categorized into 4 types: Social events, Competition, Challenge, and Training Programs. Take a look at them to find the event you would like to attend.

 • 23 Oct 2021, Hà Nội 08:30 AM

  Upcoming Oct 2021

  CYBER SECURITY WORKSHOP 01: XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM CHO STARTUP

 • 07 Oct 2021, Hà Nội 09:10 AM

  Upcoming Oct 2021

  TOẠ ĐÀM “ LOGISTICS VIỆT NAM - HƯỚNG TỚI CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG”

 • 06 Oct 2021, Hà Nội 15:10 PM

  Upcoming Oct 2021

  BUỔI LỄ RA MẮT LÀNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN

 • 03 Oct 2021, Hà Nội 16:10 PM

  Upcoming Oct 2021

  LỄ RA MẮT LÀNG SINH VIÊN VÀ TUỔI TRẺ KHỞI NGHIỆP

 • 03 Oct 2021, Hà Giang 15:10 PM

  Upcoming Oct 2021

  SVF - Hà Giang | Chương trình khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên