Oct

31
Sun, 31 Oct 2021, 08:00 AM
Miễn phí trên nền tảng Zoom, Hà Nội , Viet Nam

HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ”

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống; xây dựng, hình thành và phát triển văn hoá sở hữu trí tuệ, gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đồng thời kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng chế giữa các nhà sáng chế và các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp.

Với các nội dung chính xoay quanh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò của sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ cùng với các chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, buổi hội thảo sẽ mang đến những chia sẻ nhằm tìm ra các giải pháp giúp đỡ cá nhân và doanh nghiệp trên hành trình phát triển, thông qua bài tham luận chi tiết và sâu sắc đến từ các diễn giả, chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực này.
 

Đăng kí tham gia sự kiện tại: https://forms.gle/9UNijVVFMci3Zh7U6

N/A

N/A

Organizers/partners

Sự kiện tổ chức bởi Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo kết hợp cùng Làng Dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng; Làng Công nghệ Giải trí và truyền thông và Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp.