Social Events

This category lists out common events such as: Seminar, Webinar, Exhibition, Workshop,...

 • 18 Nov 2021, Hà Nội 09:00

  Upcoming Nov 2021

  |INVESTMENT MATCHING| WORKSHOP: VIETNAM MARKET INSIGHTS AND FORECASTING FOR INVESTORS

 • 31 Oct 2021, Hà Nội 08:00

  Upcoming Oct 2021

  HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN SÁNG CHẾ, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ”

 • 23 Oct 2021, Hà Nội 08:30

  Upcoming Oct 2021

  CYBER SECURITY WORKSHOP 01: XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM CHO STARTUP

 • 07 Oct 2021, Hà Nội 09:10

  Upcoming Oct 2021

  TOẠ ĐÀM “ LOGISTICS VIỆT NAM - HƯỚNG TỚI CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG”

 • 06 Oct 2021, Hà Nội 15:10

  Upcoming Oct 2021

  BUỔI LỄ RA MẮT LÀNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN