Aug

10
Thu, 10 Aug 2023, 00:08 AM
Online & Offline, Hà Nội , Viet Nam

THE BIGGEST INVESTMENT MATCHING EVENT OF THE YEAR AT TECHFEST 2023

[English Below]

SỰ KIỆN KẾT NỐI ĐẦU TƯ LỚN NHẤT TRONG NĂM TẠI TECHFEST 2023

Tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động Kết nối đầu tư năm 2022 với số tiền quan tâm đầu tư lên tới 17.4 triệu USD cùng sự tham gia của hơn 200 startup và nhà đầu tư, hoạt động Kết nối đầu tư tại TECHFEST 2023 chính thức mở đơn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các nhà đầu tư và startup và kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong năm nay.

Kết nối đầu tư trong khuôn khổ TECHFEST bao gồm các hoạt động nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ trong nước và quốc tế cho startup Việt qua việc đẩy mạnh cơ hội tiếp xúc và gọi vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Trong đó, nền tảng Kết nối đầu tư ADAPTER.VN tiếp tục phối hợp cùng TECHFEST để triển khai việc hỗ trợ/cung cấp dịch vụ cho các startup và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Timeline:

  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 10/8/2023 - 18/11/2023
  • Kết nối đầu tư online: 19/9 - 18/11/2023
  • Demo day: 24/11/2023
  • Hội nghị Kết nối đầu tư: 24/11/2023

------------------------------

THE BIGGEST INVESTMENT MATCHING EVENT OF THE YEAR AT TECHFEST 2023

Following the success of the Investment Matching activities in 2022 with an investment interest amount of up to $17.4 million and the participation of more than 200 startups and investors, the Investment Matching operation at TECHFEST 2023 officially opened applications for participation from investors and start-ups and expects growth this year.

Investment Matching within the framework of TECHFEST includes activities aimed at attracting domestic and international investment resources for Vietnamese startups through enhancing opportunities for exposure and raising capital from investors, including national and international funds. As a partner, ADAPTER.VN continues collaborating with TECHFEST to implement support/services for domestic and international startups and investors.

Timeline:

  • Registration time: 10/8/2023 - 15/11/2023
  • 1-1 Online matching: 19/9 - 18/11/2023
  • 1-1 Offline matching: 24/11/2023 (morning)
  • Investment matching Seminar: 24/11/2023 (afternoon)

Thông tin đăng ký:

Registration:

🔗Nền tảng tiếp nhận đăng ký (for startups & investors): https://adapter.vn/login

🔗Registration platform: https://adapter.vn/login

🔗Nhóm Zalo nhận thông tin (dành cho startup): https://urlvn.net/t4lu2u

🔗 Zalo group (for startup): https://urlvn.net/t4lu2u

 

Hướng dẫn đăng ký:

Instruction:

🔗Truy cập đường dẫn sau (dành cho Startup và Nhà đầu tư): https://urlvn.net/u1kluw

🔗Follow this link here (for Startups and Investors): https://urlvn.net/u1kluw

Quý đơn vị vui lòng nhấn chọn nút “Đăng ký” ở bên dưới sau khi hoàn tất tạo tài khoản trên Adapter theo hướng dẫn đã được gửi ở mục “How to join”.

Please click the "Register" button below after completing the account creation process on Adapter after following instruction in “How to join” section.

Thông tin liên hệ:

Contact us at:

Mr Việt Anh - 0782360186

Địa chỉ email của Ban: invest@techfest.vn

For further details, please contact:

Phone: 0782360186 (Viet Anh)

Email: invest@techfest.vn

Organizers/partners

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Được thành lập vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 theo quyết định số 416 / QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Nhiệm vụ trọng tâm:

  • Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
  • Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp