1,000+

Startups

$700,000

Capital raised

200+

Investors

100+

Service Providers

Just funded

Hot project

Credify

Hồ Chí Minh, Viet Nam

WECARE 247

Hồ Chí Minh, Viet Nam

Drone Pro

Hồ Chí Minh, Viet Nam

Aman Insurtech

Hồ Chí Minh, Viet Nam

TRUSTEE

Hà Nội , Viet Nam

Moozze

Hà Nội , Viet Nam

EM&AI Virtual QC

Đà Nẵng , Viet Nam

Just launched project

ApicooRobotics Co., Ltd

Hà Nội , Viet Nam

move2store

Hà Nội , Viet Nam

vrFairs - Triển lãm thực tế ảo

vrFairs là một nền tảng trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo và các giải pháp hội thoại trực tuyến để hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện hội chợ, hội nghị, hội thảo … vrFairs cho phép khán giả toàn cầu cùng quan tâm về một chủ đề kết nối với nhau một cách dễ dàng.

Đà Nẵng , Viet Nam

Fintech

N/A

Đồng Nai , Viet Nam

TekKitchens

Hà Nội , Viet Nam

View all Startups

Recent event

North America Summit 2021
11 Sep 2021, Hà Nội 12:00