Jobbox

Calling

$50,000
In exchange of 10%
Available until 20/12/2021
  • Name: Jobbox
  • Founded year: 2020
  • Description: Jobbox là nền tảng tuyển dụng trực tuyến, kết nối giữa nhà tuyển dụng với cộng tác viên tuyển dụng. Nhà tuyển dụng - thúc đẩy hiệu quả tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng. Cộng tác viên tuyển dụng - kiếm thêm thu nhập
  • Country: Viet Nam
  • City/Province: Hà Nội
  • Website: jobbox.vn
Contact

You must login to request!

Total investment so far $100,000
Before funding valuation $100,000
Raise amount $50,000
In exchange of 10%
Stage of funding Pre-seed