SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ICEN

Calling

$11,000,000
In exchange of 20%
Available until 30/03/2022

In need of SP: Organic Agriculture, Online Classified, Advertising, Agriculture

  • Name: SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ICEN
  • Founded year: 2021
  • Description: Hỗ trợ được trên 1.000 doanh nghiệp, HTX marketing, bán hàng thành công hoàn miễn phí Hỗ trợ được trên 100.000 hộ gia đình, hộ kinh doanh tiêu dùng thông minh qua nền tảng số và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp cận được thị trường nước ngoài Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất sẽ áp dụng cho vùng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn, cho năng suất cao, bền vững. Hỗ trợ trên 200 thương hiệu được người dùng yêu thích Trong 3 năm có 3 – 5 triệu người dùng nền tảng
  • Country: Viet Nam
  • City/Province: Sơn La
  • Website: https://icen.vn
Contact

You must login to request!

Total investment so far $2,000,000
Before funding valuation $1,000,000
Raise amount $11,000,000
In exchange of 20%
Stage of funding Seed